Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zapraszamy

Zapraszamy :)

Pomyślności w Nowym Roku 2022!

Ilustrujemy :)

Organizacyjne spotkanie DKK

"Czas na muzykę"

Kreatywne warsztaty bożonarodzeniowe

Mikołajkowy pokaz bajkowy

Prowadząca: Bogna Buziałkowska

To już weekend :)

♥♥♥

Paulina Hendel w Rosnowie

:)

"Komiksowanie" ze Zbigniewem Masternakiem

Spotakanie autorskie z Joanną Jagiełło

:D

↑↑↑

Tydzień z Lemem!

↑↑↑

Ilość miejsc ograniczona!

↑↑↑

:)

:-)

Tydzień Bibliotek 8-15 maja

"Ptaki, ptaszki i ptaszęta plne"

Narodowe Święto Konstytucji

Święto Flagi

Święto Pracy

:)

23 kwietnia

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Plan pracy biblioteki

Artykuły

 • Roczny plan pracy biblioteki

  Plan Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie z filiami
  w Boninie, Rosnowie i Wyszewie na rok 2021

   

  I. ZADANIA PODSTAWOWE

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bibliotekach, ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie oraz regulaminu organizacyjnego.
  2. Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od wydawców ofert wydawniczych oraz przeglądanie ofert wydawniczych prezentowanych na stronach internetowych.
  3. Stałe uzupełnianie zbiorów biblioteki w wydawnictwa regionalne.
  4. Gromadzenie księgozbioru drogą zakupu ( w oparciu o najkorzystniejsze oferty cenowe) i darów z dostosowaniem do potrzeb środowiska.
  5. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno- bibliograficznej.
  6. Prenumerata prasy metodycznej.
  7. Stałe uzupełnianie księgozbioru podręcznego.
  8. Włączanie księgozbioru do programu bibliotecznego MAK+.
  9. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych.

   

  II. EWIDENCJA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

  1. Prowadzenie rejestru przybytków wszystkich wpływów do biblioteki i jej filii.
  2. Uzgadnianie wszystkich wpływów z główną księgową i prowadzenie dokumentacji zakupu.
  3. Prowadzenie rejestru ubytków, pisanie protokołów ubytków, wykreślanie
   z inwentarzy egzemplarzy zagubionych, zniszczonych i zdezaktualizowanych.

   

  III. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW I BUDOWA KATALOGU

  1. Opracowywanie, sklasyfikowanie wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej wszystkich zbiorów.
  2. Budowa katalogu według wersji elektronicznej.
  3. Wprowadzenie nabytków do komputerowej bazy danych.

   

  IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I SELEKCJA

  1. Rejestracja czytelników.
  2. Podniesienie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie liczby czytelników, wypożyczonych książek, udzielonych informacji.
  3. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.
  4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych dla osób nie poruszających się samodzielnie, chorych i starszych „Książka na telefon”.
  5. Kontrola nad przestrzeganiem terminów zwrotów książek przez czytelników.
  6. Prowadzenie wypożyczeń książek między filiami bibliotecznymi oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
  7. Prowadzenie stałej selekcji książek.

   

  V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA

  1. Udzielanie bieżących informacji bezpośrednich, bibliograficznych, bibliotecznych.
  2. Organizacja wystawek tematycznych i okolicznościowych, gromadzenie materiałów.
  3. Organizowanie lekcji bibliotecznych i warsztatów na temat zbiorów, możliwości korzystania z księgozbioru.
  4. Prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz kanale biblioteki YouTube. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja treści.

   

  VI. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI

  1. Bieżące uzupełnianie bazy danych czytelników w programie MAK+.
  2. Bieżące uzupełnianie katalogu książek w programie MAK+.
  3. Prowadzenie elektronicznego systemu obsługi czytelnika. Rejestracje czytelników w bazie komputerowej.
  4. Udostępnianie katalogu biblioteki w Internecie, a także wdrożenie modułu rezerwowania i zamawiania wskazanych pozycji katalogowych przez Internet na portalu „Szukam książki”.
  5. Udostępnienie wypożyczeń e-booków w ramach konsorcjum „Powiatowej czytelni E-booków – Legimi”.
  6. Uruchomienie strony Internetowej.
  7. Utworzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook.
  8. Utworzenie kanału YouTube biblioteki.
  9. Dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu komputerowego użytkowanego w placówkach, a w przypadku poważniejszych uszkodzeń przekazywanie do punktów serwisowych.

   

  VII.   PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  1. Opracowanie projektu budżetu na rok 2021.
  2. Opracowanie planu rozwoju biblioteki na lata 2021- 2023.
  3. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki na rok 2021.
  4. Opracowanie regulaminu biblioteki.
  5. Opracowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  6. Sporządzenie sprawozdania opisowego z działalności biblioteki za rok 2020 do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
  7. Sporządzenie sprawozdań K-03 do Głównego Urzędu Statystycznego.
  8. Sporządzenie Analizy Funkcjonowania Bibliotek.
  9. Wprowadzenie danych do statystyk bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego.
  10. Wypełnienie formularza danych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
    Narodowego za rok 2020.
  11. Sporządzenie raportu z wykonania w 2020 roku zadania w ramach
    Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
    publicznych”.
  12. Sporządzenie sprawozdań za I i II półrocze do Urzędu Gminy w Manowie.

   

  VIII.   DOSKONALENIE ZAWODOWE

  1. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i webinariach dla bibliotekarzy.
  2. Systematyczne śledzenie prasy fachowej w celu bieżącej orientacji w sprawach biblioteki i środowiska bibliotekarskiego.
  3. Uczestnictwo w konferencji analizy czytelnictwa powiatu koszalińskiego.

   

  XIX. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

  Udział w akcjach ogólnopolskich:

  1. Mała książka - wielki człowiek;
  2. Bilet powrotny do biblioteki;
  3. Tydzień bibliotek;
  4. Cała Polska czyta Dzieciom;
  5. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom;
  6. Jak nie czytam jak czytam;
  7. Akcja Żonkile;
  8. Dzień głośnego czytania;

   

  Upamiętnienie rocznic obchodzonych w 2021 roku:
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem:

  1. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944), w 80. rocznicę urodzin;
  2. Stanisława Lema (1921-2006), w 100. rocznicę urodzin;
  3. Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), w 200. rocznicę urodzin;
  4. Tadeusza Różewicza (1921-2014), w 100. rocznicę urodzin;
  5. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), w 120. rocznicę
   urodzin;
  6. Konstytucji 3-go Maja (1791), w 230. rocznicę uchwalenia.

   

  Zajęcia cykliczne:

  1. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży;
  2. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych;
  3. lekcje biblioteczne dla najmłodszych;
  4. zajęcia edukacyjne promujące czytelnictwo wśród dzieci;
  5. ferie w bibliotece dla dzieci;
  6. wakacje w bibliotece dla dzieci.

   

  Inne zajęcia tematyczne:

  1. Dzień Kubusia Puchatka;
  2. Walentynki w bibliotece;
  3. Międzynarodowy Dzień Kota;
  4. Dzień Postaci z bajek
  5. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia;
  6. Dzień Książki i praw autorskich;
  7. Światowy Dzień Poezji;
  8. Dzień Dinozaura;
  9. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
  10. Dzień książki dla dzieci;
  11. Powiatowe święto czytelnika dziecięcego.

   

  Spotkania autorskie:

  1. dla dzieci i młodzieży;
  2. dla dorosłych.

   

  Konkursy:

  1. Gminny przegląd recytatorski dla przedszkolaków;
  2. Gminny konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”;
  3. Gminny konkurs „Wybieramy mistrza pięknego czytania”;
  4. Konkursy plastyczne;
  5. Konkursy literackie.

   

  Współpraca ze środowiskiem:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie wraz z filiami  będzie kontynuować współpracę z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Manowo: przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury, świetlicami, Stowarzyszeniami, Klubem Seniora, a także z Koszalińską Biblioteką Publiczną, Książnicą Pomorską oraz bibliotekami gmin ościennych.

   

  Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność Biblioteki.
  Przygotowanie i złożenie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektów zaplanowanych na rok 2021:

  1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt z programu
   „Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”;
  2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut książki) – projekt
   promocja czytelnictwa „Baczyński na warsztat!”
  3. Instytut Książki – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021”;
  4. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju „Sieć na kulturę”;
  5. Muzeum Historii Polski w Warszawie „Stan wojenny w Gminie Manowo”.

   

   

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Roczny plan pracy biblioteki